دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و تامین اجتماعی بدهکار است
بدهی دولت به بانک مرکزی دو برابر شده و به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. تامین اجتماعی نیز بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.