در دفاع از روز عشاق: ما به گریز از روزمرگی نیاز داریم
نعیمه دوستدار-ما به روزها، اعیاد و مناسبت‌ها نیاز داریم؛ چون انسانیم و بنده عادت و روزمرگی. توجه به لحظه، آن و مناسبت ما را در این مسیر پر تکرار متوقف می‌کند. یک روز در سال می‌ایستیم تا مفاهیم گمشده و روزمره را مرور کنیم: عشق، خشونت، عدالت، صلح.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.