کمیسیون انتخابات افغانستان: تنها شناسنامه‌های اصلی برای ثبت نام‌ رای‌دهندگان اعتبار دارد
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در چرخشی اعلام کرده که واجدان شرایط رای‌دهی تنها براساس شناسنامه‌های اصلی می‌توانند ثبت نام کنند.
این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.