سربازی که دو ماه پیش کشته شد؛ 'قهرمان' جنگ دیروز فراه
از پدری که ده سال در صف نیروهای پلیس ملی افغانستان با شورشیان مبارزه کرد، سه فرزند و چهار دختر بجا مانده است. اکنون فقط یکی از اعضای این خانواده مشغول کار هستند تا چرخ روزگار خانواده را بچرخاند. اما مشکلات زیادی فراروی این خانوده ‌است.
این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.