فیلتر تلگرام در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور بود یا ...
*سیدمحمد غروی

طی روزهای اخیر و به دنبال فیلترینگ تلگرام بحث بر سر اختیارات رئیس جمهور باردیگر بر سر زبان ها افتاده است. براساس قانون اساسی که در آن حدود اختیارات رئیس جمهور مشخص است، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور محسوب می شود. شاید از همین روست که برخی معتقدند مدیریت و کنترل فضای مجازی هم باید در حیطه اختیارات رئیس دولت باشد و دیگر نهادها نباید ورود کنند.

اما بالاخره دستگاه قضایی نیز براساس مصالح کشور و جامعه به برخی مسائل ورود می کند و درباره آثار و تبعات مباحثی چون مدیریت و کنترل فضای مجازی تصمیم می گیرد.

به عبارت دیگر حق اظهارنظر رئیس جمهور به آن معنا نیست که دست دیگر دستگاه‌ها بسته باشد.

درباره اینکه برخی می گویند بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه درباره فیلترینگ تلگرام حکمی داده که رئیس جمهور حق مخالفت با آن را ندارد، باید بگویم واقعیت قضیه این است که مجموعه قوا، دستگاه ها و ارکان مختلف حاکمیت را تشکیل می دهند. در نتیجه نباید طوری برخورد کنند که احساس شود خدایی نکرده شکافی بین آنها وجود دارد. باید بنشینند با هم به نقطه مشترک برسند. رئیس جمهور بارها و بارها نظرش را گفته است. از آن طرف می دانیم تلگرام و شبکه های مجازی چه آثار منفی بر خانواده ها به ویژه جوان ها دارد. این مسائل را هم باید ملاحظه کرد.

از طرف دیگر سرورهای تلگرام در ایران نیست جای دیگر است، اسرار مردم و اشخاص را در اختیار دارند، تمام این اطلاعات را رصد می کنند، در نتیجه تصمیم می گیرند و طرح های خود را به اجرا در می آورند؛ پس این مسئله ساده ای نیست.

راهکار این است که شبکه اجتماعی مشابه تلگرام را در داخل کشور ایجاد کنیم. البته شاید در ابتدای کار پیام رسان داخلی نواقصی داشته باشد اما این نقص ها می تواند برطرف شود ولی همه باید دست به دست هم دهند تا آن تصمیمی که بهتر است انجام شود.

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.