حفاظت پنهانی از محیط زیست در قلب آفریقا
بیست ‌و‌ چهار سال پیش جمهوری دموکراتیک کنگو که آن زمان زئیر نام داشت در جنگ داخلی به سر می‌برد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.