نارضایتی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر
استان وایر- کارگران شاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر از اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل انتقاد کردند. کارگران شاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر می‌گویند: طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی‌های ماهشهر متفاوت اجرا شده است. با توجه به اینکه اکثر پتروشیمی‌ها زیر نظر هلدینگ خلیج فارس هستند ولی باز هم، این طرح متفاوت و سلیقه‌ای اجرا شده است. به گفته کارگران ضرایب حقوقی برای نیروهای یک...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.