تظاهرات در شهرهای گوناگون جهان «علیۀ جنگ آمریکا با ایران» یا در محکوم کردن «جنگ دولت ایران با مردم خود»؟
در آخرین روزهای هفتۀ گذشته در شهرهای مختلف جهان تظاهرات کوچکی که در هر یک از آنها چند ده تا ٢٠٠ نفر شرکت کرده بودند، برگزار شد. در هر یک از این تظاهرات ظاهراً افراد و گروه‌های گوناگون و گاه ناهمگِن در کنار شعارهای مخالفت با جنگ، مطالبات و خواست‌های دیگری را نیز بیان می‌کردند. اگر برخی از این خواست‌ها بر رد «تهدیدات بیرونی علیه ایران» تاکید داشت، شماری نیز «جنگ حکومت ایران با مردم»...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.