عاقبت ما در زمان پیری و به درد نخوری چه خواهد بود؟
کشتن پیرزن‌ها برای من کاری عادی بود. همگی کنار رودخانه بزرگ مردند. شاید خیلی‌هایشان را زنده دفن کرده باشم. زن‌ها از من می‌ترسیدند. حق هم داشتند. این حرف‌ها را کیم هیل و ماگدلنا هورتادو، مردم‌شناس، از قول مردی نقل می‌کند که به قبیله‌ای بومی به نام آچی در شرق پاراگوئه تعلق داشت.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.