معیشت کارگران: کارگران ساختمانی مریوان دست به دامان استانداری شدند
کارگران ساختمانی در استان کردستان، وضعیت نامناسبی دارند و بیشتر سال را بیکار هستند. رئیس هیأت مدیره کارگران ساختمانی استان کردستان در ارتباط با مطالبات کارگران شایگان مهر آپادانا که در مریوان کار می‌کنند، گفت: «مجبور شدیم این کارگران را به مرکز استان بفرستیم تا دست به دامان استانداری شوند.» وی در ارتباط با مطالبات کارگران شایگان مهر مریوان که در کار ساختمان‌سازی و...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.