اعضای یک گروه راست افراطی در آلمان به حبس‌های سنگین محکوم شدند
اعضای یک گروه راستگرای افراطی در درسدن به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. تظاهرات جنبش بیگانه‌ستیز پگیدا در تقویت گرایش‌های راست افراطی اعضای این گروه نقشی تعیین‌کننده داشته است. پگیدا چتر راست افراطی آلمان محسوب می‌شود.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.