ادبیات تجاوز جنسی در تریبون های حکومتی ایران
خانمی که میای فراخوان می‌زنی، می‌دونی دست امثال عبدالمالک ریگی به تو و دخترت و کَس‌وکارت می‌رسید [چی می شد]؟ شاید هم خوشت می‌اومد، شاید هم دوست داشتی.... انتشار این اظهارات از صداوسیما، تنها یک نمونه از کاربرد ادبیات تجاوز در رسانه های رسمی ایران است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.