رژیم هنوز طرفدار دارد اما ما بیشتر هستیم
حکومت ایران در تبلیغات مهارتی بی‌اندازه دارد. رژیم کوشید ماجرای کشته شدن سلیمانی را به سوگواری ملی بدل کند. سرنگونی هواپیمای اوکراینی نشان داد که برد این تبلیغات محدود است؛ گزارشی از روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.