ابهام در جزئیات پرداخت غرامت به جانباختگان هواپیمای اوکراینی
 میزان و نحوه پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با ابهام مواجه است. اوکراین گفته از سوی خود به خانواده‌ها غرامت می‌دهد ولی همزمان برای شکایت بازماندگان و دریافت غرامت از ایران، کمک می‌کند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.