دیدگاه| ترامپ اکنون لازم است اقتصاد ایران را به زانو درآورد
تغییر مسیری که ترامپ در سیاست آمریکا در برابر ایران از مماشات به فشار انجام داده، بهترین فرصت را در اختیار گذاشته است تا رفتار تهران را به شکلی بنیادی عوض کرده و امنیت ملی خود را بهبود ببخشیم. اگر دولت ترامپ این استراتژی را به شکلی موثر اجرا کند، رژیم ایران انتخابی پیش رو خواهد داشت: به خواست آمریکا تمکین کند یا با سقوط اقتصادی روبرو شود.
این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.