آیت‌الله سیستانی و سیاست؛ فقیه یا سلطان؟
راهپیماییهای اخیر عراق زمینه مناسبی را برای بروز رویکرد آیت الله سیستانی به سیاست و تفاوت آن با دیدگاه ولایت فقیه فراهم آورد. آیت الله سیستانی از آغاز سقوط نظام بعث در سال ۲۰۰۳ به طور مکرر از نظر خود مبنی بر ضرورت برپایی حکومتی غیر دینی در عراق یاد کرده است. وی در اشاره به این نوع سیستم حکومتی از نام "دولت مدنی" استفاده میکند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.