دیدگاه| تلاش برای ترور ایرانی مخالف رژیم در نیویورک
چند مهاجم به او اسپری حاوی مواد شیمیایی سوزاننده پاشیدند و بعد او را از ناحیه کمر و گردن با آچار چرخ به باد کتک گرفتند. اسانلو چند روز در کما بود و گردن او ۱۷ بخیه خورده است.
این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.