آلودگی منابع طبیعی ماهشهر به جیوه چقدر جدی است؟
ماهشهر برای خیلی مسائل خبرساز بوده و هست. از حس گرمای ۷۲ درجه که ۳ سال پیش بحران اقلیمی در این منطقه را به خبری جهانی بدل کرد تا ناآرامی های مرگبار اخیر.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.