سرما مایه حیات؛ ماجرای زنی که شش ساعت قلبش از کار افتاد
!در اتفاقی بسیار نادر، زنی که شش ساعت قلبش از کار ایستاده بود، نه تنها نجات پیدا کرده که به زندگی عادی‌اش برگشته

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.