مبارزه برای دسترسی همگانی به اینترنت باز و آزاد
میلیاردها نفر در سراسر جهان دسترسی به اینترنت را از 'حقوق بنیادین انسانی' می‌خوانند اما همه با چنین حق و حقوقی موافق نیستند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.