موفقیت واکسن جدید حصبه
پزشکانی که به تولید یک واکسن جدید برای حصبه کمک کرده‌اند می گویند این واکسن به خوبی کار می کند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.