میرحسین موسوی: کشتار آبان ۹۸ شبیه جمعه سیاه ۵۷ است
روشن شدن ابعادی تازه تر از موج اخیر سرکوب و کشتار معترضان در ایران، انتقادهایی بی سابقه برانگیخته.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )