شهروندان معترض عراقی با تظاهرکنندگان ایرانی احساس همبستگی می‌کنند
شهروندان عراق بگفتۀ خود، اعتراضات جاری در ایران را با دقت دنبال می‌کنند. بگفتۀ آنان، علل و انگیزه‌های تظاهرات در ایران و عراق یکسان است و مردم هر دو کشور در برابر فشار هزینه‌های زندگی، فساد گسترده و ناکارآئی دولت در پاسخ به نیازهای آنان به خیابان‌ها آمده‌اند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.