'عوامل خارجی'؛ بهانه‌‌ای برای سرکوب معترضان است؟
مقام‌های ایرانی بارها بر نقش 'عوامل خارجی' در اعتراضات تاکید کرده‌اند، آیا حکومت ایران به تاثیرگذاری سایر کشورها اعتراف می‌کند یا از این عبارت برای سرکوب معترضین استفاده می‌کند؟

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.