اعتراضاتی بدون رهبر و پرخشونت به کجا می‌رود؟
اعتراضات به بالا رفتن بنزین در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که رهبری ندارد و از حمایت حزب یا جناح خاصی برخوردار نیست. مریم افشنگ گزارش می دهد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.