اعتراضاتی بدون رهبر و پرخشونت به کجا می‌رود؟
اعتراضات به بالا رفتن بنزین در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که رهبری ندارد و از حمایت حزب یا جناح خاصی برخوردار نیست. مریم افشنگ گزارش می دهد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )