چرا اعتراض‌های ایران در رسانه‌های معتبر جهان کمتر بازتاب داشته؟
در چهار روز اخیر که اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، به جرقه‌ای برای دهها تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شده و برخی معترضین، از ابتدای حضور خیابانی، به تندی بنیان‌های نظام سیاسی حاکم را هدف گرفته‌اند، بازتاب بین‌المللی رویدادها، به شکل قابل توجهی از گذشته کمتر است. چرا؟ کیوان حسینی در تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.