افزایش قیمت بنزین و 'ارزانی فقیهان'
افزایش ناگهانی و تصاعدی قیمت بنزین در ایران معترض کم نداشت. از مردم کف خیابان و رسانه‌های مجازی گرفته تا نمایندگان مجلس از هر دو جناح سیاسی. آن‌چه در میان اعتراض‌ها امّا کم‌تر به چشم آمد اعتراض سه تن از مراجع تقلید نزدیک به حکومت به گرانی بنزین بود.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.