افزایش قیمت بنزین، فرشته نجات بودجه یا بلای جان حاکمیت ایران؟
مردم شهرهای مختلف ایران در حال اعتراضند، و سیاستمداران دستپاچه به دنبال راه حل. تصمیم به اجرای ناگهانی افزایش قیمت بنزین، آن هم بدون آماده سازی افکار عمومی، ناگهان ایران را به صحنه اعتراضات گسترده تبدیل کرده.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.