دادستان کل ایران اعتراضات علیه افزایش بنزین را به «خارج از کشور» نسبت داد
به دنبال اعتراضات علیه افزایش شدید و ناگهانی بنزین در ایران، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت که که این اعتراضات «ریشه در خارج از کشور» دارد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )