سیگار الکترونیکی نزدیک بود من را بکشد
ایوان فیشر، به دنبال از کار افتادن ریه‌اش به یک ریه مصنوعی وصل شد تا بتواند نفس بکشد و زنده بماند. ایوان به بی‌بی‌سی گفت که سیگارهای الکترونیکی "در واقع نابودم کرد" و از بقیه جوانان خواست که از کشیدن سیگار الکترونیکی پرهیز کنند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.