زلزله؛ 'بنشین، پناه بگیر، سفت بچسب'
ایران کشوری زلزله‌خیز است و آموزش برای محافظت از زلزله اهمیت بسیاری دارد؛ هم قبل، هم موقع زلزله و هم بعد از آن.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.