صندوق بین‌المللی پول چه سازمانی است و چرا مهم است؟
تصمیمات صندوق بین‌المللی پول تاثیرات به سزایی بر وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف دارد؛ این سازمان بین‌المللی ۱۸۹ عضو دارد که هدف آنها دستیابی به ثبات اقتصادی در جهان است. اعضای این سازمان مبلغی را به عنوان حق اشتراک پرداخت می‌کنند که هر قدر کشور ثروتمندتر باشد این حق اشتراک هم بالاتر است. وام این سازمان عمدتا از طریق همین حق اشتراک اعضا تامین می‌شود.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.