مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود‏
مسعود بهنود این هفته کتاب "تصویر دختری در آخرین لحظه" از سیامک گلشیری و "چشمهایش کهربایی بود" از مهری بهرامی را مرور می‌کند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.