اسرائیل و یهودیان خاورمیانه؛ 'ترجیح می‌دهم درباره خانواده‌ام حرف بزنم تا فوتبال'
در دانشگاه زیگموند فروید وین در اتریش کنفرانسی دو روزه با هدف مطالعه پراکندگی یهودیان در خاورمیانه پس از تأسیس کشور اسرائیل برگزار شد. پژوهشگران و اساتید از کشورهای مختلف در این کنفرانس با ارائه مقاله به بررسی وضعیت، چالش‌ها و فشارهایی پرداختندکه منجر به مهاجرت گسترده یهودیان در کشورهای مبدأ در خاورمیانه و شمال آفریقا به اسرائیل شد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )