روحانیون شیعه در عراق 'دختران نوجوان را برای مردان صیغه می‌کنند'
تحقیقات انجام شده توسط بی‌بی‌سی در عراق حاکی از آن است که برخی روحانیون شیعه در آن کشور در برابر دریافت پول زنان و همچنین دختران نوجوان را به طور غیرقانونی به ازدواج موقت در‌می‌آورند. در قوانین عراق ازدواج موقت (متعه یا صیغه) مجاز نیست.
این خبر حدود ۱۴ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.