داربی ۹۰ قرمز و آبی: آخرین مسابقه تمام مردانه ایران؟
امروز پرسپولیس با یک گل میزبانش استقلال را شکست داد و برنده نودمین داربی پایتخت شد.
این خبر حدود ۲۷ روز پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )