انتخابات افغانستان؛ دوستان دیروز، رقیبان امروز
یارگیری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امسال با یار گیریهای جدید همراه است. در انتخابات دور قبل آقای دوستم در کنار آقای غنی بود ولی در انتخابات جدید به حامیان اصلی آقای عبدالله مبدل شده است. حزب اسلامی شاخه آقای ارغندیوال که درانتخابات دور قبل در کنار آقای عبدالله بود، حمایتش را از آقای غنی اعلام کرده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.