مرگ مسعود عربشاهی: از مکتب سقاخانه تا "هنر مفهومی"
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی مسعود عربشاهی در روز ٢۵ شهریور/١۶ سپتامبر، در ٨۴ سالگی بر اثر عارضه قلبی و ریوی، در بیمارستان عرفان تهران درگذشت. نقاشی‌ها و مجسمه‌های عربشاهی که در سال‌های اخیر به قیمت‌های قابل توجهی در بازار هنر دست یافته بود، در تعریف و ساختن زیبایی‌شناسی هنر معاصر ایران جایگاه مهمی دارد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.