دخل و خرج زندگی در ایران چقدر با هم می‌خواند؟
مرکز آمار ایران اخیرا آمار هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده که در مجموع حکایت از پیشی گرفتن درآمد متوسط خانوارهای ایرانی (شهری و روستایی) از هزینه‌هایشان دارد؛ البته با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که این وضعیت برای دهک‌های مختلف یکسان نیست.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.