مرکز ویژه تایید شناسنامه‌ در افغانستان ایجاد شد
اداره ملی آمار و معلومات افغانستان گفته یک مرکز ویژه را برای تایید شناسنامه‌های (تذکره) کاغذی ایجاد کرده است. این مرکز جدید ۸۰ کارمند دارد که می‌تواند روزانه تا دو هزار تذکره کاغذی را در این مرکز تایید کند.
این خبر حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.