صدور حکم مجازات کارگران معترض هفت تپه پشت درهای بسته
به گزارش سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه دادگاه چهارده نفر از کارگران این مجتمع امروز برگزار شد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.