صدور حکم مجازات کارگران معترض هفت تپه پشت درهای بسته
به گزارش سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه دادگاه چهارده نفر از کارگران این مجتمع امروز برگزار شد.
این خبر حدود ۸ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.