در یک هفته پنج شهروند بهایی در ایران بازداشت و خانه دو نفر دیگر مورد تفتیش قرار گرفت
طی هفته گذشته پنج شهروند بهایی بازداشت و منزل دو شهروند بهایی دیگر نیز مورد تفتیش قرار گرفت.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.