دو کشتی باری ایران در برزیل بر اثر تحریم‌های آمریکا از حرکت بازمانده‌اند
دو کشتی باری ایرانی ناتوان از ﺗﺄمین سوخت به سبب تحریم‌های آمریکا، چندین هفته است که در یکی از بنادر برزیل لنگر انداخته و نمی‌توانند به ایران بازگردند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.