کارشناسان سازمان ملل خواستار دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات درمانی شدند
شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۹ تیر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به عدم دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات پزشکی ابراز نگرانی شدید کردند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.