هشدار کارشناس سازمان ملل نسبت به خطر 'آپارتاید اقلیمی'
یک کارشناس سازمان ملل نسبت به وقوع احتمالی "آپارتاید اقلیمی" که در آن ثروتمندان با صرف هزینه اسباب رفاه خود را فراهم می کنند درحالی "باقی جهان دچار رنج خواهد شد" هشدار داده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.