علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد و رئیس دانشگاه تهران در دوران پهلوی، درگذشت
دکتر علینقی عالیخانی، از رجال برجستۀ دوران پهلوی که نخست در تشکیلات دولتی و سپس در بخش خصوصی از مدیران کاردان و برنامه گذار بود، روز ٤ تیر/ ٢۵ ژوئن، در واشینگتن درگذشت. او در پایان تحصیلات خود در حقوق بین‌الملل و سپس اقتصاد کار خود را در شرکت ملی نفت ایران آغاز کرد و سپس در دوره‌ای بحرانی با بر عهده گرفتن وزارت اقتصاد، تشکیلات تازۀ آن را بر پایۀ دیدگاه‌های خود در امر توسعه بنا نهاد. او...
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.