تاریخ فراموش شده مسلمانان سوسیالیست در ایران‌
آیا روشنفکری تجدیدنظرطلب دهه ۷۰ شمسی، تاریخ روشنفکران "مسلمان سوسیالیست" را ربودند؟ سنت عدالت‌طلبانه روشنفکران دینی چرا و چگونه پاک شد؟ آیا علی شریعتی قربانی عبدالکریم سروش شد؟ وقتی دهه دهه ۶۰ شمسی به پایان می‌رسد، کاظم سامی به ضرب چاقو در مطبش کشته شده و روزنامه "امت" و دفاتر جنبش مسلمان مبارز تعطیل شده است

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.