جنبش ۸۸؛ انقلاب یا ضد انقلاب؟
ده سال پس از بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی ایران پس از انقلاب،‌ حالا این دو بردار تاریخی نه فقط کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، بلکه حاملان و مدعیان آنها، با گفتارها و پرچم‌های ایدئولوژیک متفاوت، دیگر به سختی خود را وارث اعتراضات سال ۸۸ می‌دانند. شاید به همین دلیل، مراسم جشن یا در واقع مجلس عزای ده‌سالگی جنبش سبز، این روزها، بی‌هیچ رمق و بدون هیچ تجملی در حال برگزاری است.
این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.