رویکرد دولت اوباما به جنبش سبز
یکی از شعارهایی که در تظاهرات سال ۸۸ به گوش می خورد، خطاب به باراک اوباما بود که می گفت: یا با ما یا با آنها. باراک اوباما و دولتش در چندین نوبت خشونت علیه معترضان را محکوم کردند،

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.