رویکرد دولت اوباما به جنبش سبز
یکی از شعارهایی که در تظاهرات سال ۸۸ به گوش می خورد، خطاب به باراک اوباما بود که می گفت: یا با ما یا با آنها. باراک اوباما و دولتش در چندین نوبت خشونت علیه معترضان را محکوم کردند،
این خبر حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.