رئیس بانک مرکزی افغانستان استعفا کرد
بانک مرکزی افغانستان می‌گوید استعفای خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان توسط رئیس‌جمهوری این کشور تایید شده است. آقای صدیق برای حدود چهار سال ریاست بانک مرکزی افغانستان را به عهده داشت و در دوران ریاست او ارزش افغانی با نوسان زیادی همراه بود.
این خبر حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.